Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Инструменти

Travelife предлага интегриран пакет от инструменти, които Ви напътстват по Вашия път към постигане на устойчивост:

  • Пакет Обучение, включващ  най –съвременни он-лайн тренировъчни модули,  практически примери и последващ изпит за издаване на удостоверение за лична компетентност.
  • Система за управление на устойчивостта, създадена въз основа  на международни стандарти и включваща шест последователни стъпки: обвързване, оценка на статуса на устойчивост , създаване на Декларация за ангажираност с принципите за устойчиво развитие, разработване на план за действие и изпълнение, мониторинг & отчитане и комуникация .
  • Он-лайн инструмент за планиране на действия, с който  превръщате  своите намерения в конкретни стъпки и отговорности.
  • Oн-лайн инструмент за отчитане и сравнителен анализ, който Ви дава възможност да докладвате във Вашата асоциация за  фирмената политика за повишаване нивото на устойчива дейност, да комуникирате своите активности до външни адресати и да  сравнявате своите постижения в сферата на устойчивостта  с тези на своите колеги;
  • Система за фирмено сертифициране, създадена в съответствие с  международни стандарти за устойчивост.
  • Инструмент B2B matchmaking може да бъде използван като инструмент за свързване на компании, сертифицирани до ниво  Travelife  партньор, както и за връзка с доставчици с устойчива дейност  от цял свят.
  • Онлайн система Hotel Sustainability дава възможност за извършване оценка на дейността на хотели и популяризиране на  техните предимства по отношение на устойчивостта;
  • Инструмент Destination approach, представлява методология за координирано партньорство между  туристически фирми , неправителствени организации и местни заинтересовани страни за устойчиво развитие на дестинациите.
Page generated in 0.0266 seconds.