Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Партньори

Бизнес асоциации Стратегически партньори


За да се насърчи въвеждането  на Travelife сред туроператорите и туристическите агенции на глобално ниво, са установени стратегически партньорства с международни и регионални организации, които са специализирани в корпоративната социална отговорност или в конкретни теми за устойчивост.

ECEAT-Projects

ECEAT-Projects е холандска неправителствена организация за устойчиво туристическо развитие и основен мениджър на системата за Travelife Sustainability за туроператори и туристически агенции. ECEAT насърчава устойчивото развитие чрез интегриране на туризма с биоразнообразието, опазването на околната среда , местното развитие , устойчивото използване на земята и опазването на културното наследство. ECEAT-Projects използва бизнес - ориентирани подходи, като разработва системи за внедряване и управление на устойчива дейност, създава инструменти за обучение и оказва маркетингова подкрепа.

Wild Asia

Wild Asia е организация, която подкрепя дейността на  Travelife в Югоизточна Азия. Wild Asia е юридическо лице - малайзийска фирма, която  работи като   " социално предприятие "  -  бизнес концепция за социални или екологични мисии. Проект Wild Asia’s Responsible Tourism Initiative подпомага местния бизнес във внедряването на социални и екологични положителни практики и в достигнето и надхвърлянето на установени световни стандарти.


Все по-голям брой национални туристически  асоциации популяризират  Travelife сред своите членове

Travelife се подкрепя от ECTAA, професионалната организация на националните асоциации на Европейските туристически агенти и туроператори. Освен това,  все по-голям брой не-европейски асоциации подписват споразумения за партньорство и насърчават устойчивата туристическа дейност сред своите членове.

Travelife се превърна в секторно-разпознаваема и международно подкрепяна система, която се прилага в цялата индустрия. Това създава критична маса, установява "равнопоставеност" и предотвратява объркване във веригата за доставки и сред потребителите.

Националните туристически асоциации, които подкрепят  Travelife са:   

EuropeAsiaLatin AmericaNorth AmericaAfrica
Belgium
ABTO
Bulgaria
ABTTA
Cyprus
ACTA
Croatia
UHPA
Czech Republic
ACCKA
Denmark
DRF
Finland
SMAL/AFTA
France
CETO
Germany
ASR
Greece
SETE
Greece
HATTA
Ireland
ITAA
Italy
FIAVET
Latvia
ALTA
Netherlands
ANVR
Poland
PIT
Sweeden
SRF
Turkey
ALTSO
United Kingdom
ABTA

PATA
Bhutan
ABTO
India
TOFTigers
Japan
JARTA
Kyrgyzstan
KATO
Myanmar
UMTA
Nepal
TAAN
Thailand
ATTA
Thailand
TEATA
Tajikistan
TATO
Brazil
BRAZTOA

ATTA
Kenya
KATO
Page generated in 0.0235 seconds.