Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Vítejte v Travelife

Travelife je nejvýznamnější školící, řídící a certifikačníiniciativou pro firmy v cestovním ruchu, které se zavázaly dosáhnout trvale udržitelného rozvoje.

Vedení vaší firmy v souladu se zásadami společenské a environmentální odpovědnosti má smysl! Roste poptávka zákazníků i obchodníků po udržitelných produktech a veřejnost se zajímá, jak vedete svoji společnost.

Společnosti připravené začít pracovat na udržitelnosti si povedou lépe, jak v uspokojování zákaznických potřeb, tak v motivování zaměstnanců a efektivitě obchodu. Jedná se o značnou konkurenční výhodu. Management udržitelnosti je zejména o zavázání se k trvale udržitelným obchodním praktikám. Ty zahrnují vaše produkty, způsob, jakým monitorujete a řídíte dopady vašeho podnikání, a jak podporujete vaše dodavatele v udržitelném rozvoji.

Travelife pro cestovní kanceláře a agentury

Travelife je výhodný a dostupný systém, který pomáhá touroperátorům a cestovním agenturám řídit a zlepšovat jejich společenské a environmentální dopady prostřednictvím dodržování zásad udržitelnosti. Pokud společnost splní dané požadavky, obdrží ocenění Travelife.

Travelife pro hotely

Systém Travelife pro hotely podporuje ubytovací zařízení v zavádění udržitelného rozvoje. Dodržováním standardů společenské a environmentální odpovědnosti snižují ubytovací zařízení své náklady a získávají konkurenční výhodu tím, že prezentují svůj podnik s oceněním Travelife accommodation.

Připojení k Travelife je snadné!

Připojení k Travelife je snadné a dostupné. Travelife je vhodný pro malé i (velmi) velké společnosti, protože je založen na internetovém prostředí. Krok za krokem Vás povedeme Vaší cestou k udržitelnému rozvoji.

Podívejte se prosím na rozličné nástroje a možnosti, které Travelife nabízí, případně přejděte přímo na záložku ´členství´, kde se můžete registrovat ke členství. Neváhejte nám položit jakýkoliv dotaz vyplněním formuláře v záložce ´kontakt´. 

Page generated in 0.0643 seconds.