Tour Operators and Travel Agents

Zapomněli jste heslo?

Who can join?

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury jsou zcela zásadní pro Travelife systém, jelikož jsou určujícím prvkem v rámci dodavatelského řetězce. Aby se Vaše společnost mohla připojit, je dobré jmenovat osobu, která se stane vedoucím udržitelného rozvoje. Po zaregistrování může tento koordinátor udržitelnosti registrovat také další zaměstnance. Cestovní kanceláře a agentury se připojují k Travelife především prostřednictvím asociací, jichž jsou členy. Pokud asociace, jejíž jste členem, zatím není zapojena v Travelife, můžete se projektu účastnit individuálně. 

Asociace cestovního ruchu

Asociace mají významnou roli, jelikož podporují své členy v udržitelném rozvoji. Travelife Vám nabídne nástroje pro podporu Vašich členů a může Vám poskytnout individuální zprávy a porovnání pokroku Vašich členů.

Travelife je přizpůsobivý vůči specifickým potřebám konkrétní asociace. Některé z asociací nabízejí Travelife jako prioritní, avšak dobrovolný systém pro své členy, jiné očekávají, že jejich členové splní základní standardy. 

Ubytovací zařízení

Jako hotel můžete Travelife využívat díky Systému Udržitelnosti pro hotely a ubytovací zařízení, který podporuje a oceňuje Vaše snahy o rozvoj udržitelnosti a porovnává Vaše výsledky s ostatními podniky.

Pro více informací klikněte zde

Vzdělávací instituce

Pro vzdělávací instituce jsou nástroje Travelife užitečné jako součást osnov udržitelného cestovního ruchu. Certifikát o proškolení Travelife bude pro Vaše studenty výhodou na trhu práce. Podniky v cestovním ruchu stále více požadují zaměstnance se znalostmi zásad udržitelnosti a principů společenské odpovědnosti firem. Jako vzdělávací instituce můžete své studenty vést a testovat v této oblasti. Budete mít také přístup k nástrojům pro podávání zpráv a plánování, díky kterým studentům zprostředkujete zkušenosti z praktického života. 

Studenti

Pokud jste studentem, můžete se připojit k Travelife školení a získat osobní certifikát, který Vás opravňuje stát se koordinátorem udržitelnosti v některém z podniků v cestovním ruchu. Můžete se k Travelife připojit prostřednictvím Vaší školy, pokud se již tohoto projektu účastní, nebo se můžete zapojit samostatně. 

Destinace

Destinace jsou klíčové pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Vytváření udržitelnějších destinací jde lépe, pokud úzce spolupracují cestovní kanceláře, dodavatelé a orgány místní správy. Travelife podporuje a usnadňuje tuto spolupráci. Již takto působíme v Rakousku, Itálii, Turecku, Thajsku a Egyptě. 

Destinace také mohou prezentovat své výsledky v oblasti udržitelnosti všem společnostem se statusem Travelife Partner, které vyhledávají právě udržitelné destinace.  Na Vaši žádost můžeme také pro danou destinaci podporovat speciální promokampaně.

Page generated in 0.0403 seconds.