Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Organisation

Travelife hållbarhetsprogram grundades år 2007 och är ett initiativ med fokus på att främja ett hållbart tänkande inom turism- och reseindustrin.

Travelife utgår från researrangörers och resebyråers centrala roll i turismens affärskedja. Reseföretagens unika position mellan leverantörer och kunder ger dem en möjlighet att påverka kunder, upphandlingsprinciper och destinationsutveckling. På så sätt kan reseföretagen bidra till hållbar utveckling och värna miljö och kultur på destinationerna. Travelifes målsättning är att erbjuda företagen kunskap, lösningar och verktyg för att bidra till en positiv förändring inom ett företag och hos dess leverantörer.

Travelife har två separata, med varandra förenade, hållbarhetssystem för reseföretag och hotell m.fl.:

Travelifes hållbarhetsprogram för researrangörer och resebyråer:

Programmen leds av ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) och erbjuder utbildning online och ger praktisk handledning för reseföretagen att planera, styra och rapportera på ett hållbart sätt. Utbildningen och verktygen passar alla företag, oavsett storlek och täcker alla inom reseindustrins förekommande administrativa områden inklusive kontorsarbete, leverantörsrelationer, destinationer och kunder. Genom att följa Travelifes standarder kan verksamheten uppnå Travelife nivåerna ”Travelife Partner” eller ”Travelife Certifierad”.

Travelife uppfyller ISO 14001 och EMAS III standarder och inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Dessa omfattar arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö, biologisk mångfald och god affärssed.

Travelife arbetar i nära samarbete med resebranschen för att introducera och marknadsföra hållbarhetsprogrammet. Mer än 15 nationella resebyråföreningar marknadsför redan Travelife bland sina medlemmar.

Travelife administreras avECEAT, en ideell organisation med huvudkontor i Nederländerna.

Travelifes hållbarhetsprogram för hotell  m.m.:

Systemet, som administreras av ABTA, den brittiska resebyråföreningen hjälper hotell och andra boenden  att sträva mot minsta möjliga påverkan, både socialt och miljömässigt, samt att informera  kunderna om detta hållbarhetsarbete.

Genom att använda en enkel, checklista online kan hotellcheferna hålla koll på sitt hållbarhetsarbete, få feedback och följa framstegen. När hotellen uppfyller hållbarhetskraven erhåller de ett brons-, silver- eller gulddiplom av Travelife.

Hittills har nästan 17 000 hotell och andra boenden världen över registrerat sig i Travelifes hållbarhetsprogram, 1 500 har genomgått en oberoende revision och över 500 har mottagit ett Travelife-diplom.

Mer än 200 researrangörer, inklusive TUI, Thomas Cook och Kuoni, använder sig av Travelife för att kontrollera sina kontrakterade hotell och boenden. Via researrangörers hemsidor och broschyrer kan kunderna välja att boka hotell som är Travelife-premierade. För mer information klicka här.

Travelifes etablering

Travelife startades år 2007 av ABTA, the Association of British Travel Agents och den holländska resebranschorganisationen ANVR med stöd av Leeds Metropolitan University (UK), Lunds Universitet och ECEAT-Projects som är en holländsk ideell organisation som förespråkar hållbar turism.

Travelifes metod har utvecklats med stöd av EU:s LIFE-projekt och är baserat på de riktlinjer för hållbarhetssyrning som har utvecklats av UNEP (United Nations Environment Programme,) TOI (the Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development) samt tidigare erfarenheter från ABTA och ANVR.

Page generated in 0.065 seconds.