Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Travelife principer

Travelife har utvecklas i nära samarbete med turism- och resebranschen  utifrån den senaste utvecklingen och erfarenheter från andra branscher.

Travelife  är baserat på följande principer:

 • Transparens, jämförbarhet och  pålitlighet: Ett enhetligt system för resebyråer  med gemensamma standarder och implementeringsprocesser som möjliggör jämförbara och enhetliga revisioner och underlättar ”benchmarking” av hela  branschen.
 •  Branschbredd: Travelife kan tillämpas av både små och  stora företag med olika  verksamhetsinriktningar, det vill säga både resebyråer samt inkommande- och utgåendearrangörer.
 • Internationellt: Ett globalt verktyg som finns online på flera språk.
 • Utvecklingsorienterat: Ett ”steg-för-steg-upplägg” som hjälper företag och deras leverantörer att gradvis implementera Travelifes standarder.
 • Kunskapsbaserat: Travelife  bidrar med kunskap och kompetens för reseföretag, dess leverantörer och kunder.
 • Leverantörsorienterat: Travelife tar hänsyn till reseföretagens leverantörer inklusive transportörer, hotell  och utflyktsarrangörer.  Travelife erbjuder redskap för att utvärdera, administrera, dela med sig av och informerar om leverantörers prestationer.
 • Effektivt: En gemensam databas över leverantörer skapar effektivitet och förhindrar dubbla revisioner. Deltagarna har tillgång till alla uppgifter.
 • Enhetlig kommunikation: Reseföretagen får tillgång till logor, information och marknadsföringsmaterial.
 • Realistiskt och praktiskt: Kriterier och aktiviteter är baserade på vad reseföretagen anses kunna prestera.
 • Trippelupplägg: Samtliga hållbarhetsområden är inkluderade i Travelife: miljö, samhälle och ekonomi.
 • Aktuell teknisk nivå:Samordning av globala standarder och riktlinjer:EMAS III (inklusive turismsektorns referensdokument), ISO 14001, ISO 26001, Global Reporting Initiative, OECDs standarder för multinationella företag och Global Sustainable Tourism Standard (GSTC).
 • Samarbete: Travelife gör det möjligt för alla relevanta intressenter och destinationer att delta. Standarder stödjs av och utvecklas tillsammans med företag, NGO (icke-statliga organisationer)  och regeringar.
 • Icke vinstdrivande: Travelife är en ideell organisation. Alla intäkter används för att administrera  och  förbättra programmet  och verktygen.
Page generated in 0.0285 seconds.