Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Standarder och krav

Internationell standardHållbarhetsområdenRapporteringsområdenTravelife criteria


Standarden hjälper till att hantera olika områden och problemställningar kring hållbarhet (baserat på GSTC) och CSR (ISO 26000):

 • Energieffektivitet och besparingar
 • Vatten och avfallshantering
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Arbetsförhållanden
 • Mänskliga rättigheter
 • Samhällsrelationer
 • Upprätthållande av ekosystem
 • Kulturell påverkan
 • Hälsa och säkerhet
 • Rättvisa affärsmetoder
 • Konsumentskydd
  Djurskydd


Travelife har fler än 200 kriterier och måttstockar  som berör reseföretagens verksamhet.

Generella områden

Hållbarhetsstyrning

Lag krav

Goda affärsseder

 Kontor och  inköp

Arbetsförhållande och mänskliga rättigheter

Samhällsrelationer

Miljö

Inköp

Vatten

Energi

Avfall

Utbildning och strävan att höja medvetenheten om hållbarhet

Leverantörsstyrning

Transport

Inkvartering m.m.

Utflykter och aktiviteter

Lokala partner och representanter

Guider och reseledare

Destinationer

Kunder

Upplysningsarbete och motivering

Konsumenträttigheter


Travelife criteria


Travelifes certifieringsstandard ger dig ett enkelt komplett paket.

Standarden integrerar både lednings och prestationsbaserade kriterier i och är baserat på ledande internationella hållbarhets- och CSR- standarder och riktlinjer:

EMAS III

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Eco Management and Audit Scheme)

ISO 14001

Standard för  miljöstyrning (Environmental management)

UNEP

Tour Operators’ Initiative (företags- och leverantörstyrningsmanualer)

GRI

Riktlinjer för hållbarhetsrapportering

GSTC

Globala kriterier för hållbar turism

OECD

Riktlinjer för multinationella företag

ISO 26000

Riktlinjer och principer för socialt ansvar (Corporate Social Responsibility)


Page generated in 0.0241 seconds.