Tour Operators and Travel Agents

Parolanızı mı unuttunuz?

Who can join?

Tur operatörleri ve seyahat acenteleri

Seyahat şirketleri, turizm tedarik zincirindeki kilit karar alıcılar olmaları nedeniyle Travelife sisteminin odağında yer almaktadır. Şirket olarak katılmak için sürdürülebilirlik yönetiminize öncülük edecek bir kişi belirlemeniz gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm koordinatörünüz kaydınızı yaptırdıktan sonra başka çalışanları da kaydettirebilecektir. Seyahat şirketleri, tercihen Travelife’a kayıtlı bir örgüt üyesi olarak Travelife’a katılabilmektedir. Ticari örgütünüz henüz Travelife’a katılmamışsa, şirketiniz tek başına da katılabilir. 

Seyahat örgütleri

Seyahat örgütleri, üyelerinin sürdürülebilirlik konusunda desteklenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Travelife size üyelerinizi desteklemeniz için araçlar sunup üyelerinizin performansına ilişkin bireysel raporlar ve karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmark) sağlamaktadır.

Travelife her örgütün özel ihtiyaçları doğrultusunda esneklik göstermektedir. Bazı örgütler Travelife’ı tercih edilen ancak gönüllülüğe dayalı bir sistem olarak önerirken, bazıları da üyelerinin temel standartlara uymasını beklemektedir. Şu ana kadar 12’den fazla örgüt Travelife’ın resmi ortağıdır.

Konaklama tesisleri

Bir otel olarak, sürdürülebilirliğe yönelik çabalarınızı destekleyip ödüllendiren ve performansınızın diğer şirketlerle kıyaslamasını yapan oteller için Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi’ne katılarak Travelife’tan faydalanabilirsiniz. 

Eğitim kurumları

Eğitim kurumlaı sürdürülebilir turizme yönelik eğitim müfredatları açısından Travelife’ı oldukça yararlı bulacaktır. Travelife eğitim sertifikası öğrencilerinize istihdam pazarında doğrudan faydalar sağlar. Giderek artan sayıda seyahat şirketi sürdürülebilirlik ve KSS ilkelerine dair temel bilgi ve anlayışa sahip çalışanların istihdamını tercih etmektedir. Bir eğitim kurumu olarak öğrencilerinizi yönetim test etmeniz mümkündür. Ayrıca öğrencilerinize yaşanmış deneyimler sunacak raporlama ve planlama araçlarına erişim imkanınız da olacaktır. 

Öğrenciler

Eğer öğrenciyseniz, Travelife şirket eğitiminine katılıp seyahat şirketi Sürdürülebilirlik Koordinatörü olma yeterliliğini kazanmanızı sağlayacak bireysel sertifikanızı alabilirsiniz. Ayrıca eğitim kurumunuz Travelife ile bağlantılıysa kurumunuz vasıtasıyla veya doğrudan birey olarak da katılabilirsiniz. 

Destinasyonlar

Destinasyonlar, sürdürülebilir turizm kalkınmasının anahtarıdır. Daha sürdürülebilir destinasyonların oluşturulması tur operatörleri, tedarikçiler ve yerel yönetimlerin yakın çalışması ile daha çok işe yarar. Travelife bu tür işbirliklerini destekleyip kolaylaştırmakta; halihazırda Avusturya, İtalya, Türkiye, Tayland ve Mısır’daki yerel iş dünyasıyla birlikte çalışmaktadır. 

Destinasyonlar da sürdürülebilirlik referanslarını (daha) sürdürülebilir destinasyon arayışında olan Travelife Ortağı şirketlere anlatabilirler. Talep doğrultusunda özel destinasyon tanıtım kapmanyaları da Travelife tarafından kolaylaştırılabilmektedir.  

Page generated in 0.0229 seconds.