Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Standarti un kritēriji

Starptautiskais standarts Ilgtspējības tematiZiņošanas jomas Travelife criteria


Šis standarts palīdz Jums pārvaldīt visus ilgtspējības (balstīts uz GITP) un korporatīvās sociālās atbildības (ISO 26000) tematus un jautājumus:

 • Energoefektivitāte un enerģijas taupīšana
 • Ūdens un atkritumu apsaimniekošana
 • Siltumnīcas efekta gāzu emisijas
 • Darba prakse
 • Cilvēktiesības
 • Attiecības kopienā
 • Ekosistēmas saglabāšana
 • Ietekme uz kultūru
 • Veselība un drošība
 • Godīga biznesa prakse
 • Klientu aizsardzība


Vairāk nekā 200 Travelife kritēriji un rādītāji ietver visas nozīmīgās ceļojumu kompānijas pārvaldības jomas.

Vispārīgās darbības

 Ilgtspējības pārvaldība

 • Juridiskās prasības
 • Godīga biznesa prakse 

Biroja un tirdzniecības darbības

 • Darba prakse un cilvēktiesības (birojs un tirdzniecība)
 • Attiecības kopienā
 • Vide (birojs un tirdzniecība)
 • Sagāde
 • Ūdens
 • Enerģija
 • Atkritumi
 • Apmācības un izpratnes radīšana 

Pakalpojumu sniegšanas ķēdes pārvaldība

 • Transports
 • Tūristu mītnes
 • Ekskursijas un aktivitātes
 • Vietējie partneri un pārstāvji
 • Gidi un grupu vadītāji
 • Galamērķi 

Klienti

 • Izpratnes radīšana un motivēšana
 • Klientu tiesības


Travelife criteria


Travelife sertifikācijas standarts piedāvā Jums visu reizē.

Standartā iekļauti gan pārvaldības, gan izpildes kritēriji, un tas ir balstīts uz vadošajiem starptautiskajiem ilgtspējības un korporatīvās sociālās atbildības standartiem un vadlīnijām:

 • EMAS III          ES Vides vadības un audita sistēma
 • ISO 14001        Vides pārvaldība
 • GRI                 Globālā ziņošanas iniciatīva, Pielikums par tūrismu
 • GITP               Globālās Ilgtspējīga tūrisma padomes kritēriji
 • ESAO              Vadlīnijas starptautiskiem uzņēmumiem
 • ISO 26000        Korporatīvā sociālā atbildība, Vadlīnijas un principi
 • ANO vides programma     Tūrisma operatoru iniciatīvas uzņēmumu un pakalpojumu sniegšanas ķēdes pārvaldības rokasgrāmatas
Page generated in 0.0464 seconds.