Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Rīki

Travelife piedāvā saskaņotu rīku komplektu, kas virzīs Jūs ilgtspējības virzienā:

  • Augstākajiem sasniegtajiem līmeņiem atbilstoša apmācību pakete, kurā ietilpst tiešsaistes apmācību moduļi, praktiski piemēri un eksāmens, kuru nokārtojot Jūs saņemsiet savu individuālo sertifikātu.
  • Ilgtspējības pārvaldības sistēma, kas balstīta uz starptautiskajiem standartiem un sastāv no sešām daļām: iesaistīšanās, sākotnējais novērtējums, politikas formulējums, darbības plāns un īstenošana, pārraudzīšana un ziņošana, un informēšana.
  • Tiešsaistes darbības plānošanas rīks, kas palīdzēs Jūsu iesaistīšanos pārvērst konkrētā rīcībā un pienākumos.
  • Tiešsaistes ziņošanas un salīdzinošās novērtēšanas rīks, ar kuru Jūs varēsiet ziņot savai asociācijai par Jūsu ilgtspējības politiku, informēt citus par Jūsu veiktajiem pasākumiem un salīdzināt savus sasniegumus ilgtspējībā ar savu kolēģu sasniegumiem. 
  • Uzņēmuma sertifikācija www.travelife.org  balstīta uz starptautiskiem ilgtspējības standartiem.
  • Bizness biznesam sadarbības partneru meklēšanas pakalpojumi, kas palīdzēs izveidot sakarus ar Travelife partneruzņēmumiem, kā arī ar ilgtspējīgiem pakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē. 
  • Tiešsaistes Viesnīcu ilgtspējības sistēma, ar kuru novērtēt viesnīcu ilgtspējības rādītājus un ieteikt ilgtspējīgākās viesnīcas saviem klientiem.  
  • Saskaņota galamērķa pieeja kā metodoloģija, lai sadarbotos ar citām ceļojumu kompānijām, NVO un vietējiem akcionāriem, un tādējādi radītu vēl ilgtspējīgākus galamērķus.
Page generated in 0.0177 seconds.