Tour Operators and Travel Agents

Unohditko salasanasi?

Toiminta tuottajien kanssa

Toiminta tuottajien kanssaKansainväliset partneritHotellit


Kansainväliset yhteistyökumppanit ovat avainasemassa yrityksen kestävän matkailun hankkeissa.

Outbound-yrityksillä on keskeinen rooli tuotteistuksessa ja asiakasviestinnässä kestävästä matkailusta ja -matkailutuotteista. Inbound-yritysten rooli korostuu paikallisessa tuotekehityksessä (kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen) ja viestinnässä hankintaketjulle. Inbound- ja outbound-yritykset tarvitsevat toistensa molemminpuolista sitoutumista saavuttaakseen vastuullisemman hankintaketjun.

Koulutus ja raportointi

Travelife tarjoaa työkaluja kansainvälisten yhteistyökumppanien sitouttamiseksi ja arvioimiseksi. He voivat esimerkiksi osallistua Travelifen kursseille ja raportoida vastuullisuuden perusvaatimuksista. .

Travelife tarjoaa paikallisia tukipalveluita, esim. kohteessa tapahtuvaa koulutusta yhä useammissa matkakohteissa. Travelifen jäsenet saavat tiedon koulutusohjelmista hyvissä ajoin ja voivat välittää kutsun paikallisille yhteistyökumppaneilleen.


Hotelleja varten suunniteltu Travelife-vastuullisuusohjelma tarjoaa tukea, ohjeita ja työkaluja sekä auttaa majoitusyrityksiä parantamaan vastuullisuuttaan ja kassavirtaansa.

Majoitusyrityksiä varten suunniteltu Travelife-ohjelma tukee hankkijoidensa kanssa yhteistyötä tekeviä matkailuyrityksiä. Internet-pohjaista sovellusta käyttämällä voi arvioida ja vertailla yrityksen käyttämien hotellien vastuullisuutta. Täten tietoa ei tarvitse kerätä yksittäisiltä hotelleilta erikseen.

Hotellipäälliköt voivat käyttää verkkosovellusta seuratakseen yrityksensä vastuullisuutta, saadakseen palautetta ja tietoa suunniteltujen toimenpiteiden etenemisestä. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden kriteerit täyttävät hotellit saavat Travelifen pronssisen, hopeisen tai kultaisen maininnan, jota he voivat hyödyntää markkinoinnissaan.

Hotellit saavat etua kustannussäästöistä ja markkinoidessaan yritystään Travelife-sertifioituna matkanjärjestäjien esitteissä tai verkkosivuilla.

Edut matkanjärjestäjälle
Matkanjärjestäjät voivat motivoida ja rohkaista hotelleita Travelife-ohjelman käyttäjiksi.

Työkaluja on useilla eri kielillä ja niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.

Matkanjärjestäjät voivat arvioida ja vertailla käyttämiensä majoitusyritysten vastuullisuutta; ;

Asiakkaille voi tarjota vastuullista vaihtoehtoa kertomalla Travelife-maininnasta esitteissä ja verkkosivulla.

Sertifioituja hotelleja voi markkinoida asiakkaille Travelife collection -sivuston kautta. Kyseinen sivusto sisältää kaikki Travelife-sertifioidut hotellit. Kuluttaja ohjautuu hotellia myyvien matkatoimistojen sivuille.


Matkailualan yrityksen vastuullisuus riippuu pitkälti palveluntuottajien ympäristö- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Jotta yritys saavuttaisi kaikki vastuullisuustavoitteensa, voi se tarjota tukeaan myös hankintaketjulleen. Tämä tuki voi olla esim. hyvien toimintatapojen palkitsemista, oman toimintatapansa ja käyttämiensä standardien esittelyä sekä vastuullisen matkailun etujen esittelyä.

Matkailutuotteen hankintaketju on monimuotoinen ja se koostuu monista eri toimittajista, esim. kuljetusyrityksistä, majoitusliikkeistä ja ohjelmapalveluyrityksistä, joista kukin vastaa pienestä osasta lopullista tuotetta. Jokaisen toimittajan läpikäynti erikseen olisi kallista ja aikaavievää. Tämän vuoksi on tehokkaampaa tehdä yhteistyötä muiden matkanjärjestäjien kanssa kertomalla yhtenäisistä standardeista ja jakamalla arvioinnin ja auditoinnin tuloksia.

Travelife edistää tällaista yhteistyötä tarjoamalla koulutus-, viestintä-, arviointi- ja tiedon jakamisen työkaluja. Ne auttavat yritystä kertomaan vastuullisuudesta palveluntuottajilleen ja arvioimaan niiden toimintaa. Tällaiset työkalut on jo olemassa majoituspalveluita ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita varten.

Page generated in 0.0414 seconds.