Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Sertifikacija

Travelife program sertifikacije vam pruža savremen i pristupačan standard sertifikacije kako bi  procenili, dokazali i komunicirali Vaša postignuća u održivosti.

Program sertifikacije Travelife sledi pristup u tri faze.

1. Faza : Travelife angažovani

U prvoj fazi kompanija se mora posvetiti uvođenju prikladnih postupaka upravljanja. Imenovani Koordinator za održivost dobija lični Travelife sertifikat i primenjuju se osnovni koraci i dobra praksa. Tokom  faze „angažovanja” sama kompanija još nije nagrađena.

2. Faza: Travelife Partner

Na temelju izveštaja o održivosti i ispunjavanja  ključnih zahteva koje je procenio Travelife, kompanija će dostići status Travelife Partner. Taj status omogućava kompaniji da komunicira svoju posvećenost i postignuća održivosti uz podršku Travelife Partner loga.Kompanija je sada kvalifikovana kako bi išla korak po korak do konačne faze. 

3. Faza: Travelife Sertifikovanje

U trećoj fazi, proceniće se da li kompanija poštuje međunarodne Travelife standarde za turističke kompanije  putem nezavisne provere na osnovu procene posetom. Zahtevi su veći od osnovnih zahteva u fazi Travelife Partnerstva. Uspešan završetak treće faze donosi nagradu u obliku statusa Travelife Sertifikacije.

S Vašim logom Travelife sertifikata možete komunicirati  Vašu izvrsnost  u održivosti Vašim klijentima i ostalim interesnim grupama.

Page generated in 0.0526 seconds.