Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Destinacije

Travelife podržava usklađeni pristup međunarodnih turoperatora i destinacija imajući u cilju unapređivanje održivosti unutar destinacije.

Zajedniička inicijativa turoperatora, lokalnih institucija i smeštaja može imati vrlo delotvoran  pristup ka održivim destinacijama. Iskustvo pokazuje da 20-30% hotela je zainteresovano da postanu sertifikovani ako su time prepoznati i cenjeni od strane turoperatora.

Destinacijske Travelife inicijative se trenutno odvijaju u Italiji, Austriji, Turskoj, Egiptu, Tajlandu, Keniji, Dominikanskoj RepublicI i Brazilu. U svakoj destinaciji lokalni Travelife koordinator je zadužen da motiviše i podržava lokalne turističke dobavljače (receptivne operatere, hotele, ponuđače izleta) ka održivosti. Istovremeno emitivni turoperatori koji učestvuju, informišu svoje partnere na destinacijama o dostupnoj podršci i narednim prilikama za obuku. Kao turoperator možete se prijaviti kao učesnik za jednu ili više destinacija. Udruženja mogu podržati destinacijski pristup time što aktivno informišu  i angažuju njihove članove ili preuzimaju odgovornost za koordinaciju jedne ili više destinacija.

Page generated in 0.0233 seconds.