Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Standardi i kriterijumi

Međunarodni standardi O održivosti Polja izveštavanjaTravelife criteria


Standardi Vam pomažu kako bi upravljali ukupnim rasponom održivosti  (temeljem GSTC-a) i temama i problemima društveno odgovornog poslovanja (ISO 26000)

 •       Energetska efikasnost i zaštita
 •       Upravljanje vodom i otpadom
 •       Emisija gasova, efekat staklene bašte
 •       Praksa o radnoj snazi
 •       Ljudska prava
 •       Odnosi u zajednici
 •       Očuvanje ekosistema
 •       Kulturni uticaji
 •       Zdravlje i sigurnost
 •       Fer poslovna praksa
 •       Zaštita kupaca


Više od 200 Travelife kriterijuma i merenja uključuje sva relevantna područja upravljanja  turističkom kompanijom.

Opšte poslovanje 

 • Upravljanje održivošću
 • Pravni zahtevi,
 • Korektna Poslovna Praksa

Kancelarijsko poslovanje i poslovnice

 • Praksa o radnoj snazi i ljudska prava (kancelarije i poslovnice)
 • Odnosi u zajednici
 • Okolina ( kancelarije i poslovnice)
 • Nabavka
 • Voda
 • Energija
 • Otpad
 • Obuka i podizanje svesti

Upravljanje Lancem nabavke

 • Prevoz
 • Smeštaj
 • Izleti i aktivnosti
 • Lokalni  partneri i predstavnici
 • Vodiči i turistički pratioci
 • Destinacije

Kupci

 • Podizanje svesti i motivacija
 • Potrošačka prava


Travelife criteria


Standard Travelife Sertifikacije  nudi “kupovinu u jednom koraku”.

Standard Travelife Sertifikacije  nudi “kupovinu u jednom koraku”. Standard integriše kriterijume upravljanja i  rezultata, te se temelji na vodećim međunarodnim standardima i smernicama održivosti i DOP-a:

 • EMASIII         Šema upravljanja okolinom i njeno ocenjivanje
 • ISO 14001     Sistem upravljanja okolinom
 • UNEP            Inicijativa Turoperatora, priručnici za kompanije i upravljanje lancem nabavke
 • GRI                Inicijativa Globalnog Izveštavanja, prilog o turizmu
 • GSTC            Globalni Kriterijumi  Održivog Turizma    
 • OECD            Smernice za međunarodna preduzeća
 • ISO 26000     Uputstva o društvenoj odgovornosti  
Page generated in 0.0188 seconds.