Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Certyfikacja

Program certyfikacji Travelife oferuje przystępne zasady certyfikacji, zgodne z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie, umożliwiające ocenę i komunikowanie Waszych osiągnięć w zakresie  zrównoważonego rozwoju.

Program certyfikacji Travelife jest trzyetapowy: 

Etap 1: Travelife Engaged

W pierwszym etapie przedsiębiorstwo zobowiązuje się i wprowadza odpowiednie procedury zarządzania. Wyznaczony w firmie  Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju uzyskuje certyfikat personalny Travelife, a następnie  podejmuje   podstawowe kroki i wdraża dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa . Na tym etapie ’zaangażowania’ sama firma nie otrzymuje jeszcze certyfikatu.

Etap 2: Travelife Partner

Na podstawie raportu i zgodności z podstawowymi wymaganiami w zakresie zaangażowania na rzez zrównoważonego rozwoju, ocenianych przez Travelife, przedsiębiorstwo osiągnie status Travelife Partner. Status ten umożliwia  komunikowanie swojego zaangażowania i osiągnięć w dziedzinie  zrównoważonego rozwoju poprzez używanie logo Travelife Partner. Na tym etapie firma jest już  przygotowana do podjęcia kolejnych działań, krok po kroku, w kierunku etapu finalnego.

Etap 3: Travelife Certified

W trzecim etapie, zostanie oceniony poziom spełniania międzynarodowych kryteriów Travelife dla przedsiębiorstw  turystycznych w oparciu o ocenę dokonaną w siedzibie firmy  przez niezależnego audytora. Kryteria są ostrzejsze od podstawowych wymagań etapu ‘ Travelife Partner’. Po pomyślnym zakończeniu trzeciego etapu zostanie przedsiębiorstwu przyznany status Travelife Certified.
Jako posiadacz  logo Travelife Certified, możecie już  komunikować swoją doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju swoim klientom i innym  podmiotom na rynku turystycznym.

Page generated in 0.0691 seconds.