Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Zasady Travelife

Travelife został opracowany w ścisłej współpracy z sektorem biznesu, z uwzględnieniem doświadczeń w innych sektorach.

Travelife został zaprojektowany zgodnie z następującymi zasadami:

 • Przejrzysty, porównywalny i mierzalny: jeden uniwersalny system dla firm turystycznych, obejmujący jeden wspólny zbiór standardów oraz  proces wdrażania, zapewniający spójność i porównywalność audytów i pozwalający na przeprowadzanie analiz porównawczych w całym sektorze
 • Obejmujący cały sektor turystyczny: dotyczy zarówno małych jak i (bardzo) dużych firm i obejmuje wszystkie rodzaje firm turystycznych, zajmujące się turystyką przyjazdową, wyjazdową oraz detaliczne biura podróży..
  Międzynarodowy: międzynarodowa dostępność narzędzi internetowych w wielu językach.
 • Zorientowany na rozwój: metodologiakrok po kroku, aby pomóc firmom i ich dostawcom stopniowo wdrożyć standardy Travelife.
  Oparty na wiedzy:
  Travelife łączy w sobie naukę mającą na celu rozwój wiedzy i umiejętności dla biur podróży, gestorów bazy noclegowej, organizatorów wycieczek i atrakcji turystycznych oraz konsumentów.
 • Zorientowany na łańcuch dostaw: uwzględnia łańcuch dostaw dla firm turystycznych, w tym dostawców usług transportowych, zakwaterowania, organizatorów wycieczek i atrakcji turystycznych. Oferuje łatwe narzędzia do zarządzania i ewaluacji, komunikowania się i dzielenia  się doświadczeniami we współpracy z dostawcami usług.
 • Efektywny: ogólnodostępna baza danych dostawców usług turystycznych zapewnia efektywność działania i pozwala uniknąć powielania audytów. Zarejestrowani w systemie Travelife dzielą się informacjami o dostawcach.
 • Ujednolicona system komunikacji: branżowe logo i informacje do publikowania w materiałach promocyjnych biur podróży .
 • Realistyczny i praktyczny: kryteria i działania opracowane w oparciu o rzeczywistą i potencjalną aktywność biur podróży.
 • Potrójna baza: integracja pełnego zestawu zagadnień zrównoważonego rozwoju: środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
 • Uwzględniający aktualny stan wiedzy: integracja głównych światowych standardów oraz wytycznych: EMAS III (w tym dokumentu odnoszącego się do sektora turystyki), ISO 14001, ISO 26001, Global Reporting Initiative, standardów OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Globalnych Standardów dla Zrównoważonego Rozwoju Turystyki (GSTC).
 • Oparty na szerokiej współpracy: Travelife umożliwia zaangażowanie zainteresowanych podmiotów na rynku turystycznym i destynacji. Standardy zostały opracowywane przy wsparciu ze strony businessu, organizacji pozarządowych i rządów.
 • Non- profit: Travelife pokrywa tylko swoje koszty funkcjonowania, wszystkie dochody zostaną wykorzystane do zarządzania i doskonalenia systemu i narzędzi.
Page generated in 0.0197 seconds.