Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Who can join?

Touroperatorzy i biura podróży

Przedsiębiorstwa turystyczne są celem systemu Travelife ponieważ są one kluczowymi decydentami w obrębie łańcucha dostaw turystyki. Aby dołączyć  do Travelife jako firma, należy wyznaczyć osobę, która będzie liderem w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem. Po zarejestrowaniu się koordynator ds. zrównoważonej turystyki może również zarejestrować dodatkowych pracowników. Biura podróży najchętniej przyłączają  się  do Travelife jako członkowie stowarzyszenia zarejestrowanego w Travelife . Jeśli stowarzyszenie branżowe nie uczestniczy jeszcze w Travelife , firma może zarejestrować się w systemie indywidualnie. 

Stowarzyszenia biur podróży

Stowarzyszenia odgrywają istotną rolę we wspieraniu swoich członków w kierunku zrównoważonego rozwoju. Travelife daje stowarzyszeniom narzędzia do wspierania swoich członków i może też wykonać indywidualne raporty i ocenę realizacji strategii zrównoważonego rozwoju  wśród Waszych członków.

Travelife jest elastyczny i daje możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb każdego stowarzyszenia. Niektóre stowarzyszenia oferują Travelife jako preferowany, ale dobrowolny system dla swoich członków, inne oczekują od swoich członków przestrzegania podstawowych standardów. Do dnia dzisiejszego, ponad 12 stowarzyszeń  biur podróży zostało oficjalnym partnerem Travelife.


Gestorzy bazy noclegowej

Gestorzy bazy noclegowej mogą odnosić korzyści z Travelife poprzez uczestnictwo w SystemieZrównoważonego Zarządzania Travelife dla Hoteli, który wspiera i nagradza Wasze wysiłki w kierunku zrównoważonego rozwoju i porównuje Wasze  wyniki z innymi firmami.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 

Instytucje edukacyjne

Dla instytucji edukacyjnych narzędzia Travelife mogą stanowić część ich programu nauczania w zakresie zrównoważonej turystyki.  Certyfikat ukończenia szkolenia Travelife zapewni studentom bezpośrednie korzyści na rynku pracy. Coraz częściej biura podróży wolą zatrudniać pracowników z podstawową wiedzą i zrozumieniem zasad zrównoważonego rozwoju i CSR. Dostęp do narzędzi służących do raportowania i planowania działań  zapewni studentom praktyczne umiejętności realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki. 

Studenci

Jeśli jesteś studentem, będziesz mógł zapoznać się z materiałami szkoleniowymi Travelife dla firm i uzyskać personalny certyfikat, który kwalifikuje Cię do pełnienia funkcji koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju. Możesz dołączyć do Travelife  za pośrednictwem instytucji edukacyjnej, jeżeli jest związana z Travelife, lub  bezpośrednio -  jako osoba prywatna. 

Destynacje

Destynacje są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju turystyki. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój w destynacjach rośnie , gdy touroperatorzy, dostawcy usług i lokalne samorządy ściśle współpracują. Travelife wspiera i ułatwia taką  współpracę i już współpracuje z lokalnymi samorządami i lokalnym  biznesem  w Austrii, Włoszech, Turcji, Tajlandii i Egipcie.

Destynacje mogą  również komunikować swoje osiągnięcia i certyfikaty w zakresie zrównoważonego rozwoju firmom partnerskim Travelife, które poszukują  (bardziej) zrównoważonych destynacji. Na życzenie, Travelife może wesprzeć kampanię promocyjną zrównoważonej destynacji.

Page generated in 0.0216 seconds.