Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Standardy I kryteria

Międzynarodowe standardy Aspekty Zrównoważonego Rozwoju Aspekty raportowania Travelife criteria


Standardy pomogą zarządzać zrównoważonym rozwojem (na podstawie GSTC) oraz Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (ISO 26000) w pełnym zakresie aspektów i zagadnień :

 • Efektywność energetyczna i ochrona zasobów
 • Woda i gospodarka odpadami
 • Emisja gazów cieplarnianych
 • Praktyki w zakresie prawa  pracy
 • Prawa człowieka
 • Relacje ze społecznościami 
 • Ochrona ekosystemu
 • Oddziaływanie kulturowe
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Uczciwe praktyki biznesowe
 • Ochrona konsumentów


Ponad 200 kryteriów i  wskaźników systemu Travelife obejmuje wszystkie istotne obszary zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Działania ogólne

 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
 • Wymogi prawne
 • Uczciwe praktyki biznesowe 

Działalność biurowa i handlowa

 • Praktyki w zakresie prawa pracy  i praw człowieka  (biuro i agencje)
 • Relacjami ze społecznościami
 • Środowisko  (biuro i agencje)

 • Środowisko (biuro i agencje) 

Zamówienia

 • Woda
 • Energia
 • Odpady
 • Szkolenia  i podnoszenie poziomu świadomości 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Transport
 • Baza noclegowa 

Wycieczki i atrakcje turystyczne

 • Lokalni partnerzy i przedstawiciele
 • Przewodnicy i piloci
 • Destynacje 

Klienci

 • Podnoszenie poziomu świadomości i motywacja
 • Prawa konsumentów


Travelife criteria


Proponowany standard certyfikacji  Travelife to "one-stop-shop".

Obejmuje zarówno zarządzanie i kryteria realizacji oraz i opiera się na wiodących międzynarodowych standardach i wytycznych w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju:

 • EMAS III          Unijny System Eko-zarządzania i Audytu
 • ISO 14001       Zarządzanie Środowiskowe
 • UNEP               Tour operators’ Initiative - Wytyczne  zarządzania przedsiębiorstwem                         i łańcuchem dostawców
 • GRI                  Global Reporting Initiative dla sektora turystycznego
 • GSTC                Global Sustainable Tourism Criteria 
 • OECD               Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych
 • ISO 26000       Wytyczne i zasady w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Page generated in 0.0216 seconds.