Tour Operators and Travel Agents

Zapomniałeś hasło?

Współpraca z dostawcami

Współpraca Międzynarodowi Partnerzy Biznesowi Baza noclegowa


Międzynarodowi partnerzy biznesowi odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu poziomu zaangażowania w zrównoważony rozwój firm z łańcucha dostaw usług.

Touroperatorzy zajmujący się turystyką wyjazdową mają  kluczową rolę  w projektowaniu produktu , a następnie w komunikowaniu o zrównoważonym rozwoju i zrównoważonych produktach konsumentów. Touroperatorzy zajmujący się turystyką przyjazdową z kolei mają kluczową rolę w tworzeniu  lokalnego produktu (dopasowanie podaży i popytu) i komunikowaniu idei zrównoważonego rozwoju całemu lokalnemu łańcuchowi dostaw. Touroperatorzy zajmujący się turystyką wyjazdową i przyjazdową potrzebują nawzajem zaangażowania i oddania w celu stworzenia bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.

Szkolenie I raportowanie

Travelife oferuje narzędzia on- line  mające na celu zaangażowanie w zrównoważony rozwój  i ocenę  Waszych międzynarodowych partnerów biznesowych. Na przykład, mogą oni wziąć udział w szkoleniu Travelife, a następnie sporządzić raport ze spełniania podstawowych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

W coraz większej liczbie destynacji Travelife oferuje lokalne programy wsparcia, w tym organizację szkoleń. "na miejscu". Jako członek Travelife będziecie na tyle dobrze zorientowani w tematyce zrównoważonego rozwoju  aby zachęcić Waszych lokalnych partnerów biznesowych.


Zrównoważony system Travelife dla hoteli zapewnia wsparcie, doradztwo i narzędzia mające na celu zwiększenie efektywności podejmowanych  działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i płynności finansowej.

Zrównoważony system Travelife dla hoteli i miejsc zakwaterowania stanowi wsparcie dla biur podróży zaangażowanych w partnerską współpracę ze swoimi dostawcami usług. Za pośrednictwem internetowych narzędzi możecie oceniać i porównywać efektywność podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przez gestorów bazy noclegowej unikając w ten sposób konieczności indywidualnego zbierania informacji i wykonywania indywidualnych audytów dla poszczególnych hoteli.

Za pośrednictwem systemu on- line menedżerowie hoteli mogą sprawdzić efektywność swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, otrzymać feedback i dalej monitorować  postępy. Spełniając wymagane kryteria społeczne i środowiskowe,  hotele otrzymają oznakowanie  Travelife Bronze, Silver lub  Gold w oparciu o niezależny audyt, co pozwoli  im z dumą prezentować  swój status na swoich stronach internetowych, papierze firmowym oraz w swoich siedzibach.

Bezpośrednie korzyści dla hoteli to oszczędność kosztów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki promocji w broszurach i na  stronach internetowych touroperatorów jako firmy posiadającej oznakowanie Travelife.


Zrównoważony rozwój Waszego biura podróży w dużej mierze zależy od środowiskowych i społecznych oddziaływań Waszych dostawców.

Aby w pełni osiągnąć założone cele zrównoważonego rozwoju możecie motywować Waszych  dostawców do dobrych praktyk komunikując im  dlaczego  Wasza  firma zdecydowała się przestrzegać pewnych standardów i wskazując na korzyści wynikające ze zrównoważonego zarządzania.

Łańcuch dostaw usług turystycznych jest złożony i składa się z wielu różnych dostawców, w tym transportu, zakwaterowania, organizacji atrakcji turystycznych, z których każdy dostarcza pewną część produktu wakacyjnego. Indywidualne podejście do każdego z dostawców będzie kosztować dużo czasu i pracy. Motywowanie i ocena dostawców są bardziej efektywne  gdy biura podróży współpracują ze sobą, komunikując dostawcom  jednolite standardy i dzieląc się między sobą wynikami ewaluacji i audytów.

Travelife ułatwia takie wspólne podejście, oferując szeroki zakres szkoleń, komunikacji, oceny i instrumentów do dzielenia się informacją. Pozwalają one skutecznie zmotywować dostawców do zrównoważonych działań. System ten jest już dostępny w  odniesieniu do  bazy noclegowej oraz  do współpracy międzynarodowych partnerów biznesowych.

Page generated in 0.023 seconds.